Realizacje wniosków z debaty

W Rakoniewicach odbyła się debata społeczna

deb1Wczoraj 8 lipca w Sali Konferencyjnej Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach  odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu ogólnemu na terenie gminy Rakoniewice w powiecie grodziskim. Celem spotkania było poznanie opinii i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie problematyki bezpieczeństwa.

 

Punktualnie o godzinie 11:00 w dniu 8 lipca br. w  Rakoniewicach odbyła się debata społeczna na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie omawianej gminy. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim inspektora Dariusza Rusinka. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z całej gminy Rakoniewice, radni, sołtysi, strażacy OSP, dyrektorzy szkół, mieszkańcy.

deb2

Wszystkich przybyłych na debatę przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Rakoniewicach komisarz Krzysztof Krawczyk – jednocześnie I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Następnie głos zabrał Komendant Komisariatu Policji w Rakoniewicach – aspirant sztabowy Robert Michalak. W swej wypowiedzi przełożony rakoniewickich policjantów omówił zdarzenia i ewentualne zagrożenia mogące pojawić się na podległej gminie. Przedstawił również dzielnicowych z podaniem ich rejonów, a następnie z sali można było usłyszeć pytania. Wszystkie propozycje i oczekiwania mieszkańców zostały skrupulatnie zapisane i decyzją Komendanta inspektora Dariusza Rusinka zostaną one zrealizowane w możliwie najbliższym czasie.

 

deb3

Przybyłym na debatę zaprezentowano film prewencyjny odnoszący się do podstawowych zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wypowiedzi swej udzielił również pan Stanisław Lenart - Komendant OSP w Gminie Rakoniewice. Całość spotkania podsumował Komendant Powiatowy Policji inspektor Dariusz Rusinek, który już zaprosił wszystkich mieszkańców na kolejną debatę z udziałem Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, która odbędzie się jesienią tego roku.

deb4
deb5