Realizacje wniosków z debaty

Debata Społeczna DECYDUJMY WSPÓLNIE o bezpieczeństwie

1Wczoraj 26 listopada w Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu ogólnemu na terenie powiatu grodziskiego. Celem spotkania było poznanie opinii i oczekiwań społeczeństwa oraz wypracowanie wspólnych rozwiązań w zakresie problematyki bezpieczeństwa.

 

 

Punktualnie o godzinie 16:00 w dniu 26 listopada w Sali Widowiskowej Centrum Kultury RONDO w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się debata społeczna na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim inspektora Dariusza Rusinka. Za stołem prezydialnym wspólnie z szefem grodziskich funkcjonariuszy zasiadł Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu inspektor Rafał Batkowski, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek oraz Starosta Grodziski Mariusz Zgaiński. Na sali obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z całego powiatu grodziskiego na czele z panem Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego Henrykiem Szymańskim. Ponadto na debacie pojawili się również przedstawiciele wszelkich instytucji współpracujących na co dzień z grodziską policją na rzecz bezpieczeństwa, dyrektorzy szkół, seniorzy, młodzież oraz zainteresowani mieszkańcy powiatu grodziskiego.

2

Po rozpoczęciu debaty i przywitaniu uczestników głos zabrał Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji inspektor Rafał Batkowski, który poinformował zebranych o bardzo ważnej kwestii, że ideą spotkania jest poznanie opinii mieszkańców na temat pracy Policji, oczekiwań społecznych i wysłuchanie różnych propozycji, które w znaczny sposób mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa.

3

Następnie Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim inspektor Dariusz Rusinek przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu grodziskiego w formie prezentacji multimedialnej. Komendant Powiatowy omówił m.in. przestępczość ogólną oraz jej wykrywalność. Przedstawił również problematykę nieletnich i zaprezentował kwestie związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Kończąc prezentacje opowiedział o działaniach profilaktycznych realizowanych przez funkcjonariuszy tutejszej jednostki.

4

W kolejnej części debaty uczestnicy mogli zadawać pytania, oraz przedstawić swoje spostrzeżenia i uwagi na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. Pytania były z różnych dziedzin i obszarów. Najczęściej poruszano problematykę stanu dróg powiatowych i wojewódzkich na naszym terenie, gdzie pytania skierowane były przede wszystkim w stronę Wojewody Wielkopolskiego. Równie często zadawane były pytania odnośnie bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, wspomniano także o problematyce w rozwiązywaniu spraw „nowego” przestępstwa uporczywego nękania jakim jest „stalking”. Z Sali przedstawiono również propozycję o kierowaniu więcej funkcjonariuszy nieumundurowanych w rejony Parku Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim w godzinach wieczorowo nocnych.  Na większość z tych pytań udzielono wyczerpujących odpowiedzi. Natomiast inna  część pytań musi zostać sprawdzona i poddana analizie, aby móc się do nich ustosunkować w najbliższym okresie czasu. Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim przyjął złożone wnioski i zapewnił, że te które leżą w jego kompetencjach zostaną rozpatrzone i jeśli  ich wdrożenie w życie będzie możliwe uczyni to jak najwcześniej. Inne postulaty zostaną przekazane odpowiednim instytucjom.

5

Spotkanie trwało prawie dwie godziny i zgromadziło w Domu Kultury RONDO ponad 300 osób. Każdy z uczestników otrzymał do wypełnienia anonimową ankietę, w której mógł wyrazić swoje zdanie na temat samej debaty.

6

Komendant Powiatowy Policji w Grodzisku Wielkopolskim podsumowując debatę podziękował wszystkim obecnym za udział w spotkaniu oraz za zabranie głosu w dyskusji. Podkreślił również, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za bezpieczeństwo i bardzo ważnym elementem w tej dziedzinie jest współpraca różnych instytucji z lokalnym społeczeństwem. Na same zakończenie Komendant wraz ze Starostą Grodziskim rozpoczęli kolejną „kampanię” prewencyjną rozdając wszystkim uczestnikom debaty żółte kamizelki odblaskowe w myśl hasła przewodniego „Jesteś widoczny – jesteś bezpieczny…”

7