Poszukiwani/Zaginieni - Policja Poszukuje - KPP Grodzisk Wielkopolski

Policja Poszukuje

Poszukiwani/Zaginieni

OSOBY POSZUKIWANE NA PODSTAWIE
LISTU GOŃCZEGO

W przypadku rozpoznania osoby poszukiwanej prosimy o

bezpośredni kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim


               telefon  dyżurny     061 44 44 211  
               fax                             061 44 44 215

                   e-mail:  dyzurny.grodzisk-wlkp@po.policja.gov.pl

1. Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej

jednostki policji, prokuratora lub sądu (art. 280 § 1 pkt 4 k.p.k.)

2. Ostrzega się, że ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi karą

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 239 § 1 k.k.)

3. Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.)

                WYKAZ   OSÓB   POSZUKIWANYCH PRZEZ KPP W GRODZISKU WLKP.

  Stan na miesiąc maj 2018 roku  

LISTA OSÓB POSZUKIWANYCH PRZEZ KPP GRODZISK WLKP.

1

PAWŁOWSKI DOMINIK

  1. s. Jerzego, zam. Czarna Wieś

LIST GOŃCZY

 

2

SOBKOWIAK JAKUB

  1. s. Macieja, zam. Grodzisk Wlkp.

LIST GOŃCZY

 

3

SASIAK DARIUSZ

 

  1. s. Czesława, zam. Grodzisk Wlkp.

LIST GOŃCZY

 

4

KUBIAK BOGDAN

  1. s. Mariana, zam. Kąkolewo,  gm. Grodzisk Wlkp.

LIST GOŃCZY

 

5

JASZYK GRZEGORZ

 

  1. s. Włodzimierza, zam. Grodzisk Wlkp.

LIST GOŃCZY

 

6

SZYMANOWSKI PATRYK

  1. s. Sławomira, zam. Grodzisk Wlkp.

LIST GOŃCZY

 

7

ŚLEDŹ KRZYSZTOF

  1. s. Alojzego, zam. Grodzisk Wlkp.

LIST GOŃCZY

 

8

NOWACZYK MIROSŁAW

 

s. Stanisława, zam. Granowo

LIST GOŃCZY

 

9

MAJORCZYK MICHAŁ

 

s. Mirosława, zam. Karczewo

LIST GOŃCZY

 

10

MOCEK WOJCIECH

 

s. Jana, zam. Kotusz

LIST GOŃCZY

 

11

SZMATUŁA (WIERZBICKI) PIOTR

s. Tadeusza, zam. Wola Jabłońska

LIST GOŃCZY

 

12

FABER JOACHIM

s. Jana, zam. Jabłonna

LIST GOŃCZY

 

13

ANDRZEJEWSKI MACIEJ

  1. s. Mieczysława, zam. Pruszkowo

LIST GOŃCZY

 

14

FABER BARBARA

  1. c. Grzegorza, zam. Jabłonna

LIST GOŃCZY

 
ANDRZEJ KASPERCZAK s. Józef ur. 1962r.
 
 
ALAN BENENOWSKI s. Zbigniew ur. 1996r.
 
 
MARTA ZYGMANOWSKA c. Leszek ur. 1993r.
 
ROMAN HUMERCZYK s. Andrzej, Mieczysława ur. 1969r.
 
 
PATRYK SZYMANOWSKI, s. Sławomir, Janina ur. 1987r.
 
 
WOJCIECH MOCEK s. Jan, Seweryna ur. 1963r.
 
 
 
GRZEGORZ JASZYK s. Włodzimierz, Ewa
 
 

JAKUB SOBKOWIAK s. Maciej, Renata

 

 MACIEJ ANDRZEJEWSKI s. Mieczysław 

   

DARIUSZ SASIAK s. CZESŁAW, IRENA

BOGDAN KUBIAK s. MARIAN, KAZIMIERA

JOACHIM FABER s. JAN, RÓŻA

DOMINIK  PAWŁOWSKI