Poszukiwani/Zaginieni - Policja Poszukuje - KPP Grodzisk Wielkopolski

Policja Poszukuje

Poszukiwani/Zaginieni

OSOBY POSZUKIWANE

W przypadku rozpoznania osoby poszukiwanej prosimy o

bezpośredni kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim


               telefon  dyżurny     061 44 44 211/ 47 77 22211 
               fax                             061 44 44 215/ 47 77 22215

                   e-mail:  dyzurny.grodzisk-wlkp@po.policja.gov.pl

1. Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej

jednostki policji, prokuratora lub sądu (art. 280 § 1 pkt 4 k.p.k.)

2. Ostrzega się, że ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi karą

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 239 § 1 k.k.)

3. Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.)

 

WYKAZ OSÓB POSZUKIWANYCH PRZEZ KPP GRODZISK WIELKOPOLSKI

NA PODSTAWIE

LISTÓW GOŃCZYCH

aktualizacja miesiąc MAJ 2020 r.

 

PAWŁOWSKI DOMINIK s. Jerzego

LIST GOŃCZY

 

MIKOŁAJ KLIMCZAK s. Łukasza

LIST GOŃCZY

 

MIELCAREK MICHAŁ s. Henryka

LIST GOŃCZY

 

BOICHUK VASYL s. Vasyl

LIST GOŃCZY

 

OLEH AKINSHYN s. Petryk

LIST GOŃCZY

 

KVIMSADZE KHVICH s. Temur

LIST GOŃCZY

 

KITKIN SERGEI s. Vladimir

LIST GOŃCZY

 

JĘDRZEJCZAK WOJCIECH s. Andrzeja

LIST GOŃCZY

 

KLIMCZAK MIKOŁAJ s. Łukasza

LIST GOŃCZY

 

KOSICKI TOMASZ s. Henryka

LIST GOŃCZY

 

STĘPIEŃ PRZEMYSŁAW s. Jarosława

LIST GOŃCZY

 

BARTKOWIAK CZESŁAW s. Leona

LIST GOŃCZY

 

WALEROWICZ PIOTR s. Stanisława

LIST GOŃCZY

 

SASIAK DARIUSZ s. Czesława

LIST GOŃCZY

 

DZIEWANOWSKI MAREK s. Wiesława

LIST GOŃCZY

 

KASPERCZAK ANDRZEJ s. Władysława

LIST GOŃCZY

 

BENENOWSKI ALAN s. Zbigniewa

LIST GOŃCZY

 

SADOVYK SERYHII s. Ivan

LIST GOŃCZY

NOWACZYK MIROSŁAW s. Zbigniewa

LIST GOŃCZY

SZMATUŁA (WIERZBICKI) PIOTR s. Tadeusza

LIST GOŃCZY

FIRLIK ŁUKASZ s. Jerzego

LIST GOŃCZY

HERKT TOMASZ s. Michała

LIST GOŃCZY

KALMUK ANDRII s. Volodymyr

LIST GOŃCZY

 

FOTOGRAFIE

  ANDRZEJ KASPERCZAK
 
 
MIKOŁAJ KLIMCZAK
 
 
ŁUKASZ FIRLIK
 
 
MAREK DZIEWANOWSKI
 
TOMASZ KOSICKI
 
 
ALAN BENENOWSKI
 
CZESŁAW BARTKOWIAK
 
 
KITKIN SERGEI
 
MICHAŁ MIELCAREK
 
 
PIOTR WALEROWICZ
 
PRZEMYSŁAW STĘPIEŃ
 
WOJCIECH JĘDRZEJCZAK

DARIUSZ SASIAK

DOMINIK  PAWŁOWSKI