Ruch Drogowy

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu grodziskiego za miesiąc październik 2016

rdInformacja

o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

na terenie powiatu grodziskiego w październiku 2016 roku

 

 

 

Stan Bezpieczeństwa

Liczba wypadków drogowych

2013

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

7

3

3

0

Od początku roku

24

19

18

18

 

 

 

 

 

Liczba kolizji drogowych

2013

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

26

21

23

31

Od początku roku

183

198

201

230

 

 

 

 

 

Ilość osób rannych

2013

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

8

7

2

0

Od początku roku

25

26

18

16

 

 

 

 

 

Ilość osób zabitych

2013

2014

2015

2016

W bieżącym miesiącu

2

0

1

0

Od początku roku

5

4

1

4

                Przyczynami zaistniałych i analizowanych zdarzeń drogowych było:

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w maju br. to

          - niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu 14 zdarzeń,

                            - nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu 4 zdarzenia,         

         - nieprawidłowe omijanie – 2 zdarzenia

          - nieprawidłowe skręcanie – 2 zdarzenia

         - nieprawidłowe wymijanie – 1 zdarzenie

         - nieprawidłowa zmiana pasa ruchu – 1 zdarzenie

          - najechanie na zwierzynę – 3 zdarzenia 

          - niezachowanie bezpiecznej odległości – 3 zdarzenia

- nieprawidłowy stan jezdni – 1 zdarzenie,

         

Miejsca zagrożone

·                     Najwięcej zdarzeń drogowych, a co za tym idzie najbardziej zagrożonym obszarem jest teren gminy Rakoniewic. , gdzie zaistniało 11 zdarzeń drogowych oraz gminy  Grodzisk Wlkp., gdzie zaistniało 8 zdarzeń drogowych i gmina Wielichowo – 8 zdarzeń .

·                     Najbardziej zagrożonymi odcinkami na terenie powiatu grodziskiego w bieżącym miesiącu jest droga krajowa nr 32 -  10 zdarzeń drogowych a następnie drogi gminne - 7 zdarzeń, następnie droga  wojewódzka nr 312 -  4 zdarzenia.

·                     Analiza rytmu dobowego zdarzeń drogowych wskazuje, iż najwięcej z nich zaistniało przedziale czasowym od 14.00 – 22.00 – 15 zdarzeń oraz 06:00 – 14:00 – 14 zdarzeń

·                     Głównymi sprawcami zdarzeń są kierujący pojazdami.

Nietrzeźwi kierowcy

W miesiącu październik br. Policjanci ujawnili na terenie powiatu grodziskiego 8  nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 3 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

Sprawcy

W miesiącu październik bieżącego roku w przeważającej ilości zdarzeń sprawcami byli mężczyźni: tj. 18 zdarzeń, kobiety spowodowały 8 zdarzeń.

Pojazdami sprawców były: samochody osobowe 20, samochody ciężarowe 6, nieustalony - 1

Ofiary

W miesiącu październik br. w zdarzeniach drogowych nie odnotowano osób śmiertelnych oraz rannych.

Uwagi:

Wszystkie drogi krajowe wojewódzkie oraz powiatowe są przejezdne nie występują utrudnienia w ruchu drogowym.

Opracował:

mł asp. Sebastian Kahla

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

KPP Grodzisk Wlkp.