Ruch Drogowy

Europejski Dzień bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Działania "EDWARD"

img_5383Grodziscy policjanci ruchu drogowego przeprowadzili działania związane z obchodami Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Akcja miała charakter profilaktyczny, której celem było podnoszenie świadomości kierowców w kontekście wypadków drogowych. Wspólnie z policjantami akcję przeprowadzili strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowie. Tego dnia na terenie całej Unii Europejskiej prowadzono podobne tego typu działania.

 

 

Dzisiaj w ramach obchodów "Europejskiego Dnia bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach” grodziscy policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego przeprowadzili akcję o charakterze profilaktycznym. Do wspólnych działań zaprosili strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Granowie.

Każdy z kierowców zatrzymanych do kontroli drogowej miał okazję, aby osobiście zapoznać się z trudną i jakże ciężką pracą wykonywaną przez służby ratujące życie ofiarom w wyniku zaistniałych zdarzeń drogowych.

Granowscy strażacy udostępnili dla kierowców ciężki sprzęt służący między innymi do przecinania blachy oraz fantoma, który posłużył do krótkiej lekcji przeprowadzania resuscytacji.

Akcja EDWARD (ang. skrót)  promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. Z całą pewnością założenie to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w praktyce. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.  

Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Powyższa inicjatywa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz Policje ruchu drogowego wszystkich państw, będących członkami TISPOL. Na stronie TISPOL dnia następnego będzie można śledzić informacje o wypadkach śmiertelnych, do których doszło w tym dniu na drogach całej Europy.

img_5386
img_5396
img_5387
img_5391\
img_5393
img_5400
img_5404
img_5410
img_5412