Ruch Drogowy

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu grodziskiego - sierpień 2017

Informacja o stanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu grodziskiego - sierpień 2017

 

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

2

2

0

Od początku roku

16

14

16

14

 

 

 

 

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

23

15

26

25

Od początku roku

137

159

173

192

 

 

 

 

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

5

2

2

0

Od początku roku

19

15

15

14

 

 

 

 

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

0

0

Od początku roku

4

0

3

2

 

Przyczynami zaistniałych i analizowanych zdarzeń drogowych było:

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w sierpniu br. to:

 

                                       - niedostosowanie prędkości jazdy do warunków ruchu -  2 zdarzenia,

                                       - nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu - 10 zdarzeń   

           - nieprawidłowe cofanie – 1 zdarzenie

          - nieprawidłowe skręcanie – 1 zdarzenie

                              - niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego poj. – 6 zdarzeń

- inne przyczyny – 2 zdarzenia

- nieustalone – 1 zdarzenie

- zwierzęta na drodze – 1 zdarzenie

- stan jezdni – 2 zdarzenia                            

 

Miejsca zagrożone

  • Najwięcej zdarzeń drogowych, a co za tym idzie najbardziej zagrożonym obszarem jest teren gminy Rakoniewice, gdzie zaistniało 10 zdarzeń drogowych, następnie gmina Grodzisk Wlkp.,  gdzie zaistniało 7 zdarzeń drogowych. W gminie Granowo oraz Wielichowo odnotowano po 3 zdarzenia drogowe. Na terenie gminy Kamieniec odnotowano 2 zdarzenia.
  • Najbardziej zagrożonymi odcinkami na terenie powiatu grodziskiego w bieżącym miesiącu jest droga krajowa nr 32, gdzie odnotowano 10 zdarzeń drogowych, następnie drogi gminne - 5 zdarzeń drogowych.
  • Analiza rytmu dobowego zdarzeń drogowych wskazuje, iż najwięcej z nich zaistniało w przedziale czasowym od 14.00 – 22.00 tj. 15 zdarzeń natomiast w przedziale 06:00 – 14:00 odnotowano 9 zdarzeń
  • Głównymi sprawcami zdarzeń są kierujący pojazdami.

 

Nietrzeźwi kierowcy

W miesiącu sierpień br. policjanci ujawnili na terenie powiatu grodziskiego  5 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 5 kierujących w stanie po użyciu alkoholu.

Sprawcy

W miesiącu sierpień bieżącego roku w przeważającej ilości zdarzeń sprawcami byli mężczyźni: tj. 15 zdarzeń, kobiety spowodowały zaledwie 5 zdarzeń drogowych. W  dwóch przypadkach nie ustalono kierującego.

 

Pojazdami sprawców były: samochody osobowe 17, pojazd ciężarowy o DMC do 3,5t. - 1 oraz pojazd ciężarowy o DMC powyżej 3,5t. - 2

 

Ofiary

 

W sierpniu br. nie odnotowano ofiar zdarzeń drogowych.

 

Uwagi:

 

Wszystkie drogi krajowe wojewódzkie oraz powiatowe są przejezdne nie występują utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Opracował:

mł asp. Sebastian Kahla

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

KPP Grodzisk Wlkp.