Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Policjantów - ZT NSZZ Policjantów - KPP Grodzisk Wielkopolski

ZT NSZZ Policjantów

Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Policjantów

9Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim - skład Zarządu

 

 

 

 

Przewodniczący

Zarządu Terenowego

Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 Kamil Sikorski

Z-ca Przewodniczącego

ZT NSZZP KPP Grodzisk Wlkp.

Leszek Zalewicz

Z-ca Przewodniczącego

ZT NSZZP KPP Grodzisk Wlkp.

Łukasz Zwierzchowski

Przewodniczący

Terenowej Komisji Rewizyjnej w Grodzisku Wlkp.

Krzysztof Gabrek

członkowie Terenowej Komisji Rewizyjnej:

Sebastian Kahla

Marta Maciejewska