Kapelan Policjantów KPP Grodzisk Wlkp.

Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp.

 

Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

ojciec Krzysztof Paweł Wantoch Rekowski

obecna placówka:

klasztor i parafia  Ojców Franciszkanów we Wschowie

 tel. kontaktowy tylko dla policjantów oraz pracowników policji 502543304

micha1
   

Duszpasterstwo Policji 

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYNIKAJ¡CY ZE SPECYFIKI POSŁUGI KAPELANA

 • jest służbą dla Policjantek, Policjantów i ich rodzin,
 • jego głównym celem jest towarzyszenie policjantom oraz wspieranie ich na trudnej drodze życia zawodowego,
 • pragnie przybliżyć wartości ewangeliczne ludziom na co dzień zmagającymi się ze złem,
 • wsparcie duchowe w sytuacjach trudnych (osobistych, rodzinnych i zawodowych),
 • wsparcie w różnych sytuacjach kryzysowych,
 • pomoc przygotowującym się do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i małżeństwa,
 • odwiedziny chorych,
 • koordynacja i organizacja uroczystości religijnych w środowisku policyjnym w porozumieniu z Kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim,
 • duszpasterstwo zwyczajne dla Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim,
 • porady indywidualne i rodzinne,
 • budowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku policji