Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Policjantów - Zakładka policyjna - KPP Grodzisk Wielkopolski

Zakładka policyjna

Zarząd Terenowy Związku Zawodowego Policjantów

9Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

  

 Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów

 


podkomisarz Kamil SikorskiZ-ca Przewodniczącego ZT NSZZP KPP Grodzisk Wlkp.

 

aspirant sztabowy Leszek Zalewicz 

 

Z-ca Przewodniczącego ZT NSZZP KPP Grodzisk Wlkp.

 

aspirant Łukasz Zwierzchowski