Realizacje wniosków z debaty społecznej - Realizacje wniosków z debaty - KPP Grodzisk Wielkopolski

Realizacje wniosków z debaty

Realizacje wniosków z debaty społecznej

Realizacja wniosków z debaty, która odbyła się 26 listopada 2013 roku

w godzinach 16:00 – 18:00

w Sali Widowiskowej Centrum Kultury „RONDO”

w Grodzisku Wielkopolskim

W związku z realizacją wniosków z debaty społecznej dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu grodziskiego, zarówno w kontekście przestępczości pospolitej, jak i wykroczeń porządkowych oraz w ruchu drogowym policjanci Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim oraz funkcjonariusze Komisariatu Policji w Rakoniewicach podjęli następujące działania:

  • zrealizowano zakup psa służbowego przeznaczonego do wykrywania zapachów środków narkotycznych. Pozyskany pies ukończył wraz ze swoim przewodnikiem półroczny kurs specjalistyczny. Obecnie pełni służbę na terenie całego powiatu grodziskiego zwłaszcza bierze czynny udział w działaniach ukierunkowanych na zwalczanie przestępczości narkotykowej. Psa zakupiono przy udziale środków finansowych pozyskanych od samorządów wszystkich gmin oraz starostwa powiatu grodziskiego.
kuk2
  • nawiązano ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Inspekcji Transportu Drogowego. Wynikiem tej współpracy są wspólne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach ze szczególnym uwzględnieniem dróg: krajowej K-32 na odcinku Granowo – Rostarzewo oraz wojewódzkiej W-308 na odcinku Grodzisk Wlkp. – Kamieniec – Kościan. W podejmowanych działaniach kładzie się szczególny nacisk na przejazdy tranzytowe, wszystkie pojazdy ciężarowe w kontekście ich prawidłowej ładowności.
img_1378
  • wypracowano wspólne porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Grodzisku Wielkopolskim, a Burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego w zakresie zwiększenia ilości godzin patroli ponadnormatywnych. Obecnie zwiększono ilość patroli pieszych na terenie Parku Miejskiego zwłaszcza w godzinach wieczorowo – nocnych.
zaq2
  • Zwiększono ilość funkcjonariuszy odpowiednio umundurowanych mogących pełnić służbę w tzw. „patrolach rowerowych”. Zwiększono poziom bezpieczeństwa uczestników ścieżek rowerowych oraz mieszkańców wypoczywających na terenie Parku Miejskiego. Patrol rowerowy wykorzystywany jest również w większości organizowanych imprezach plenerowych na terenie Grodziska Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem półmaratonu „Słowaka” oraz zabezpieczenie obchodów Dni Grodziska Wielkopolskiego.
img_1742
  • przeprowadzono rozmowy z włodarzami miasta i gminy Grodzisk Wielkopolski oraz pracownikami Wydziału Inwestycji UMiG w związku poprawą bezpieczeństwa poprzez zwiększenie ilości kamer monitoringu miasta, zastosowania oświetlenia na ścieżce prowadzącej do Szkoły nr 1. Ponadto funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego wzmożyli działania pod kątem „niechronionych uczestników ruchu drogowego” w zakresie poprawy bezpieczeństwa osób pieszych.
zaq1
  • na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim zamieszczono stosowne informacje dotyczące przepisów ruchu drogowego odnośnie jazdy na rowerach. W zakładce „Ruch Drogowy” można dowiedzieć się o najważniejszych i elementarnych zasadach poruszania się rowerzysty po ścieżce pieszo rowerowej jak i po drogach publicznych.
stronka_rowerki
  • kwestia przestępczości o nazwie „stalking” została omówiona i szczegółowo wyjaśniona na miejscu zaraz po zakończonej debacie, gdzie osobom zainteresowanym odpowiedzi na nurtujące pytania udzielił Naczelnik Wydziału Kryminalnego tut. jednostki policji.
  • odnośnie bezpieczeństwa seniorów na terenie powiatu grodziskiego w okresie przedświątecznym zrealizowano spotkania ze studentami Uniwersytetu III Wieku w Grodzisku Wielkopolskim oraz przeprowadzono debatę bezpieczeństwa z seniorami stowarzyszenia „Złota Jesień” w Rakoniewicach odnośnie oszustw metodą „na wnuczka” na szkodę osób starszych. Na jesień 2014 roku zaplanowano szerokie działania pod nazwą „Starszy nie znaczy bezbronny”.
3_sen
  • wszelkie inne pytania odnoszące się do działań  instytucji pozapolicyjnych zapisano i przekazano je odpowiednim organom. Każde pytania dotyczące poprawy lub przebudowy nawierzchni dróg poinformowano o tych kwestiach odpowiednich zarządców danej drogi.

Kolejną debatę z mieszkańcami powiatu grodziskiego z udziałem Wojewody Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu zaplanowano na dzień 16 września 2014 roku o godzinie 12:00 w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim.  

                                                                             

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 insp. Dariusz Rusinek