Akcja "ZNICZ 2016" - podsumowanie - Pomoc ofiarom przestępstw - KPP Grodzisk Wielkopolski

Pomoc ofiarom przestępstw

Akcja "ZNICZ 2016" - podsumowanie

6b1c619be8b23a102b3cd1b7967289e5_xlPolicyjna akcja „Znicz” jest największym przedsięwzięciem logistycznym w kraju. Na terenie powiatu grodziskiego podczas tej akcji doszło do 6 niegroźnych kolizji drogowych. Wyjątkowo też, w tym roku Policjanci nie ujawnili żadnych nietrzeźwych kierowców. Ten fakt może cieszyć, bo w porównaniu z rokiem ubiegłym, na terenie powiatu grodziskiego było bardzo bezpiecznie.

 

 

 

W powiecie grodziskim do służby na drogi w pobliżu nekropolii w okresie od 28 października do 2 listopada zostały skierowane dodatkowe patrole policjantów z grodziskiej jednostki Policji, jak i z Komisariatu Policji w Rakoniewicach. Wszystko po to, aby było znacznie bezpieczniej. Akcję „Znicz 2016” oceniamy zdecydowanie jako udaną, zaś okres minionego święta grodziscy policjanci oceniają jako całkowicie bezpieczny. Owszem doszło do 6 niegroźnych kolizji drogowych, ale miały one miejsce z dala od cmentarzy. Należy zaznaczyć, że tegoroczna akcja trwała 2 dni dłużej, aniżeli w roku ubiegłym. Podczas tegorocznych działań funkcjonariusze nie zatrzymali żadnej osoby na podwójnym gazie, co może cieszyć, że świadomość surowej kary wśród kierowców staje się co raz większa.

Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim oprócz działań na drogach, prowadziła także szereg działań profilaktycznych. W niedzielę poprzedzającą święto w większości kościołów za pośrednictwem osób duchownych został odczytany „Apel Grodziskich Policjantów o zachowanie szczególnej ostrożności na naszych drogach”. Wszystkim księżom, którzy podjęli tę współpracę i odczytali apel dbając tym samym o poprawę bezpieczeństwa – serdecznie dziękujemy. Policjanci w dniach poprzedzających dzień Wszystkich Świętych patrolowali tereny wokół cmentarzy, jak również same cmentarze. Rozmawiali z osobami, które przychodziły odwiedzić groby swoich bliskich, przestrzegali przed zagrożeniami ze strony kieszonkowców, udzielali rad i wskazówek, by nie paść ofiarą przestępców. Wszystko po to, by ten czas upłynął wszystkim bezpiecznie, w zadumie. By był wyrazem pamięci oraz oddania czci i szacunku wszystkim zmarłym.
6b1c619be8b23a102b3cd1b7967289e5_xl