Pomoc ofiarom przestępstw

Zmiana na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji

000W Sali Konferencyjnej grodziskiej jednostki policji  odbyła się uroczystość zmiany na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Z funkcji tej został odwołany dotychczasowy Zastępca Komendanta – komisarz Krzysztof Krawczyk. Obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim objęła nadkomisarz Roma Figaszewska – dotychczasowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie. Rozkazy personalne wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu.

 

 

6 lipca br. o godz. 12.00 w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji odwołania ze stanowiska i jednocześnie  powierzenia obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Stanowisko to rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu objęła  nadkom. Roma Figaszewska – dotychczasowy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Czarnkowie.

Spotkanie - zgodnie z ceremoniałem - rozpoczęto od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu  insp. Tomaszowi Trawińskiemu przez dowódcę uroczystości podinsp. Piotra Papieża. 

W dalszej części uroczystości Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu podinsp. Michał Kominowski odczytał rozkaz personalny o odwołaniu ze stanowiska, a następnie o powierzeniu obowiązków I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Część okolicznościową zakończyły przemówienia Komendantów oraz  bohaterów tej uroczystości. Wśród zaproszonych gości swą obecnością zaszczycił kapelan grodziskich policjantów – ojciec Krzysztof Wantoch Rekowski. W części nieoficjalnej zebrani mieli okazję do składania gratulacji nowej pani Komendant oraz złożenie podziękowań za lata wspólnej służby ustępującemu już Komendantowi.

Komisarz Krzysztof Krawczyk z dniem 6 lipca 2016 roku objął obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wolsztynie.

Niebawem przedstawimy sylwetkę pani nadkomisarz Romy Figaszewskiej, która przez najbliższy czas będzie pełnić obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

111
222


444a
555
666
777
888