Wojewódzkie obchody Święta Policji 2016 - Policjanci po służbie... - KPP Grodzisk Wielkopolski

Policjanci po służbie...

Wojewódzkie obchody Święta Policji 2016

3424 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy. Jest to data ustanowionego Święta Policji. Czas awansów i odznaczeń, podziękowań za trudy codziennej służby. Podczas uroczystej zbiórki w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w podniosłej atmosferze awanse i odznaczenia odebrało 131 policjantów i pracowników Policji. Wśród odznaczonych nie zabrakło policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

 

 

Policjanci z grodziskiej jednostki Policji zostali wyróżnieni poprzez nadanie im państwowych odznaczeń. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2016 roku o nadaniu odznaczeń Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymał asp. sztab. Piotr Zimny, Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymała nadkom. Roma Figaszewska. 

Gratulacje wyróżnionym policjantom składają policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim.

Wojewódzkie obchody Święta Policji rozpoczęły się od uroczystej Mszy Św. w kościele garnizonowym wielkopolskiej Policji. Główna uroczystość tego roku miała miejsce w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. To właśnie tam zgromadzili się przedstawiciele odznaczonych i awansowanych policjantów i pracowników Policji, kadra kierownicza oraz zaproszeni goście. Organizatorami  tego wydarzenia byli: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu i ZW Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. W całym województwie awans na wyższy stopień otrzymało 2350 policjantów i policjantek.


Uroczystość na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Tomasza Trawińskiego, swoją obecnością uświetnił I Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Szymczyk. Obecny był również Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Zastępca Prezydenta Poznania Mariusz Wiśniewski, Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński oraz przedstawiciele służb współpracujących z Policją, a także przedstawiciele NSZZP i NSZZPP – podinsp. Andrzej Szary i pani Lucyna Jaworska-Wojtas.

97 rocznica powstania Policji Państwowej to czas podsumowań, refleksji nad obecną sytuacją oraz moment na spojrzenie w przyszłość. Lecz przede wszystkim jest to okazja do podziękowania za codzienną służbę kilkutysięcznej rzeszy policjantek, policjantów i pracowników Policji. Sumiennie wykonywane każdego dnia obowiązki, mają bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa w woj. wielkopolskim oraz na wzrost społecznego zaufania do Policji, które w skali całego kraju kształtuje się na poziomie 75 procent. Komendant Główny i Komendant Wojewódzki osobne podziękowania skierowali do policyjnych rodzin, bez których wsparcia i wyrozumiałości, policyjna służba nie byłaby możliwa.

piotr1
piotr2
img_5106
nadkom.roma1
nadkom.roma2