Poszukiwani/Zaginieni - Poszukiwani - KPP Grodzisk Wielkopolski

Poszukiwani

Poszukiwani/Zaginieni

OSOBY POSZUKIWANE NA PODSTAWIE
LISTU GOŃCZEGO

W przypadku rozpoznania osoby poszukiwanej prosimy o

bezpośredni kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wielkopolskim


               telefon  dyżurny     061 44 44 211  
               fax                          061 44 44 215

                   e-mail:  dyzurny.grodzisk-wlkp@po.policja.gov.pl

1. Wzywa się każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego do zawiadomienia o tym najbliższej

jednostki policji, prokuratora lub sądu (art. 280 § 1 pkt 4 k.p.k.)

2. Ostrzega się, że ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi karą

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 239 § 1 k.k.)

3. Udziela się zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby informującej (art. 280 § 2 k.p.k.)

                WYKAZ   OSÓB   POSZUKIWANYCH PRZEZ KPP W GRODZISKU WLKP.

  Stan na miesiąc kwiecień 2017 roku  

 

PAWŁOWSKI DOMINIK

s. Jerzego,

PESEL 891229

LIST GOŃCZY

 

SASIAK DARIUSZ

s. Czesława,

PESEL 7905020

LIST GOŃCZY

KOSICKI TOMASZ

s. Henryka,

PESEL 640306

LIST GOŃCZY

GINTROWICZ SEBASTIAN

s. Roberta ,

PESEL 9107021

LIST GOŃCZY

PASZKOWSKI MACIEJ

s. Kazimierza

PESEL 7902150

LIST GOŃCZY

 

MĘDREK WIESŁAW

s. Czesława,

PESEL 5704280

LIST GOŃCZY

     

WIERZBICKI PIOTR

s. Tadeusza,

PESEL 9205201

LIST GOŃCZY

 

FABER JOACHIM

s. Jana,

PESEL 5801280

LIST GOŃCZY

ANDRZEJEWSKI MACIEJ

s. Mieczysława,

PESEL 7801030

LIST GOŃCZY

BOGACZ ARTUR

s. Leszka,

PESEL 9307120

LIST GOŃCZY

     

NOWACZYK MIROSŁAW

s. Stanisława,

PESEL 6203060

LIST GOŃCZY

 

MAJORCZYK MICHAŁ

s. Mirosława,

PESEL 8704110

LIST GOŃCZY

 

JAKUB SOBKOWIAK s. Maciej, Renata

 
 

 MACIEJ ANDRZEJEWSKI s. Mieczysław 

     

MACIEJ PASZKOWSKI

s. KAZIMIERZ

 
DOMINIK  PAWŁOWSKI
 
 
 WIESŁAW  MĘDREK