Kierownictwo Komendy

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Komendant Powiatowy  Policji

w  Grodzisku  Wielkopolski 

podinsp. Roma Figaszewska

 

 Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Grodzisku Wielkopolskim  

    mł. insp. Piotr Papież