Kierownictwo Komendy

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim

Komendant Powiatowy  Policji

w  Grodzisku  Wielkopolski 

mł. insp. Roma Figaszewska

 

 Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

w Grodzisku Wielkopolskim  

podkom. Artur Ratajczak