Sprawozdanie z działań "Prędkość - zero tolerancji" - Aktualności - KPP Grodzisk Wielkopolski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie z działań "Prędkość - zero tolerancji"

Data publikacji 08.10.2018

Informacja o efektach działań pod kryptonimem "PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI" przeprowadzonych w dniach 04 - 05 października 2018 roku na terenie powiatu grodziskiego

Informacja o efektach działań p.k. "PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI"
przeprowadzonych w dniach 04 - 05 października 2018 roku
przez KMP / KPP woj. wielkopolskiego
  04.10.2018 05.10.2018 RAZEM
Liczba policjantów biorących udział w działaniach 4 4 8
Liczba skontrolowanych pojazdów – ogólnie: 26 16 42
W tym samochodów osobowych 24 13 37
amochodów ciężarowych 1   1
busów 1 2 3
autokarów      
motocykli      
innych pojazdów   1 1
Liczba ujawnionych: wykroczeń - ogółem 11 17 28
przestępstw - ogółem      
przestępstw z art. 178a§1 k.k.      
wykroczeń z art. 87§1 k.w.      
wykroczeń z art. 87§2 k.w.      
wykroczeń z art. 87§1a k.w.      
Liczba nałożonych mandatów karnych ogółem: 4 4 8
w tym za przekroczenie prędkości jazdy – liczba 4 4 8
niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa      
nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – liczba      
nieprawidłowe wyprzedzanie      
za inne wykroczenia      
Liczba przeprowadzonych badań stanu trzeźwości 26 16 42
Liczba sporządzonych wniosków o ukaranie      
Liczba zastosowanych pouczeń 7 13 20
Zatrzymane dokumenty prawa jazdy (ogółem)      
prawa jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km/h w obszarze zabudowanym      
dowody rejestracyjne      
         
  sporządził: asp. Sebastian Kahla 22 – 261