Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach - Aktualności - KPP Grodzisk Wielkopolski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Analiza stanu bezpieczeństwa na drogach

Data publikacji 07.01.2018

Policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego grodziskiej Policji podsumowali stan bezpieczeństwa na drogach w miesiącu grudniu ubiegłego roku. Poniżej przedstawiamy wyniki tej analizy.

Informacja

o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

na terenie powiatu grodziskiego w grudniu 2017 roku

 

Liczba wypadków drogowych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

3

1

2

2

Od początku roku

24

21

21

21

 

 

 

 

 

Liczba kolizji drogowych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

23

15

34

23

Od początku roku

240

243

293

330

 

 

 

 

 

Ilość osób rannych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

2

1

2

2

Od początku roku

29

20

19

20

 

 

 

 

 

Ilość osób zabitych

2014

2015

2016

2017

W bieżącym miesiącu

1

0

0

0

Od początku roku

6

2

4

3

  1. Przyczynami zaistniałych i analizowanych zdarzeń drogowych było:

Najczęstsze przyczyny powstania zdarzeń drogowych w grudniu br. to:

- Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3 zdarzeń

- Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu – 8 zdarzeń

- Zwierzęta na drodze – 1 zdarzenia

- Nieustalone przyczyny – 1 zdarzeń

- Niezachowanie bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu – 4 zdarzenia

- Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 1 zdarzenie

- Inne przyczyny – 0 zdarzeń

- Niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej – 0 zdarzeń

- Nieprawidłowe cofanie – 1 zdarzenie

- Nieprawidłowe zawracanie – 0 zdarzeń

- Nieprawidłowe wyprzedzanie – 0 zdarzeń

Miejsca zagrożone

  • Najwięcej zdarzeń drogowych, a co za tym idzie najbardziej zagrożonym obszarem jest teren gminy Grodzisk Wlkp., gdzie zaistniało 13 zdarzeń drogowych, następnie gmina Rakoniewice, gdzie zaistniało 5 zdarzeń drogowych. Na terenie gminy Wielichowo zaistniały 4 zdarzenia drogowe natomiast na terenie gminy Granowo zaistniały 2 zdarzenia drogowe a na terenie gminy Kamieniec 1 zdarzenie drogowe.

  • Najbardziej zagrożonymi drogami na terenie powiatu grodziskiego w bieżącym miesiącu są drogi gminne, gdzie odnotowano 11 zdarzeń drogowych, następnie droga krajowa - 8 zdarzeń drogowych.

  • Analiza rytmu dobowego zdarzeń drogowych wskazuje, iż najwięcej z nich zaistniało w przedziale czasowym od 14.00 – 22.00 tj. 13 zdarzeń a następnie w przedziale 14:00 – 22:00 gdzie odnotowano 10 zdarzeń

  • Głównymi sprawcami zdarzeń są kierujący pojazdami.

Nietrzeźwi kierowcy

W miesiącu grudniu br. policjanci ujawnili na terenie powiatu grodziskiego 5 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi oraz 1 kierującego w stanie po użyciu alkoholu.

Sprawcy

W miesiącu grudniu bieżącego roku w przeważającej ilości zdarzeń sprawcami byli mężczyźni: tj. 18 zdarzeń, kobiety spowodowały tylko 6 zdarzeń drogowych. W jednym przypadku przyczyną była zwierzyna.

Pojazdami sprawców były: samochody osobowe 17, pojazd ciężarowy o DMC do 3,5t. - 4, pojazd nieustalony - 1

Ofiary

W miesiącu grudniu br. odnotowano 2 ofiary zdarzeń drogowych.

Uwagi:

Wszystkie drogi krajowe wojewódzkie oraz powiatowe są przejezdne nie występują utrudnienia w ruchu drogowym.

 

Opracował:

mł asp. Sebastian Kahla

Kierownik Ogniwa Ruchu Drogowego

KPP Grodzisk Wlkp.